تک‌خال (فیلم ۱۳۴۸): تفاوت میان نسخه‌ها

{{برای|عنوان تک‌خال برای خلبان‌های نظامی|خلبان تک‌خال}}
جز (Wikimostafa صفحهٔ تک خال را به تک‌خال منتقل کرد: یک واحد واژگانی است)
({{برای|عنوان تک‌خال برای خلبان‌های نظامی|خلبان تک‌خال}})
{{برای|عنوان تک‌خال برای خلبان‌های نظامی|خلبان تک‌خال}}
{{جعبه فیلم
| عنوان= تک خال