باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
افزودن الگوی احزاب بلوک شرق با استفاده از AWB
پس از گشایش [[انترناسیونال سوم]] یا [[کمینترن]] در ۱۹۱۹ ترکیب مارکسیست لنینیستی سانترالیسم دموکراتیک که در این حزب حاکم بود بر تمام سایر اعضای کمینترن نیز حاکم شد و نتیجتاً احزاب کمونیست در سراسر جهان تشکیل شدند.
 
در اکثریت تاریخ روسیه شوروی و اتحاد شوروی حزب کمونیست تقریباً مترادف دولت بود و تنها حزب سیاسی بود که توسط دولت و نیروهای امنیتی اجازهٔ فعالیت داشت. بدین خاطر تاریخ اتحاد شوروی از تاریخ حزب کمونیست جدا نیست.
 
== ساختار تشکیلاتی ==
 
{{رهبران حزب کمونیست شوروی}}
{{احزاب بلوک شرق}}
 
{{سیاست-خرد}}
 
۴۲٬۱۶۹

ویرایش