باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
فومن{{جعبه اطلاعات بازیکن فوتبال
|نام بازیکن=حسن اشجاری
|تصویر= |200px
|نام مستعار=
|پست=دفاع
|باشگاه کنونی= <nowiki>[[باشگاه فوتبالشهرداری پاس همدان]]فومن</nowiki>
|شماره پیراهن=
|سال‌های نوجوانی=
کاربر گمنام