تفاوت میان نسخه‌های «سده (ابهام‌زدایی)»

بدون خلاصه ویرایش
* [[سده|سَده]] یا قرن واحد شمارش زمان است. به هر صد سال یک سده گفته می‌شود.
*[[جشن سده|جشن سَده]] نام یکی از جشن‌های ایرانی است.
*سِدِه نام پیشین شهری[[خمینی‌شهر]] استدر که امروزهنزدیکی [[خمینی‌شهراصفهان]] می‌خوانندشاست.
*[[سده (فارس)]] یکی از شهرهای شمالی استان فارس می‌باشد.