تفاوت میان نسخه‌های «سازگاری عقبرو»

بدون خلاصه ویرایش
جز
در مخابرات و رایانه قابلیتتوانایی '''پس‌سازگاری''' یا '''سازگاری عقبرو''' به وسیلهابزار یا فناوری گفته می‌شود که توانایی کارکردن با ورودی‌های درست‌شده به وسیلهٔدر نسخه‌های قدیمی‌ترپیش از خود را داراهم استدارد. اگر محصولیفرآورده‌ای بر طبقبنابر استانداردهای تازه تولیددریت شده باشد ولی توانایی خواندن، مشاهده‌کردن یا پخش استانداردها و قالب‌های قدیمی‌ترپیش از خود را هم داشته باشد، این محصولفرآورده دارایپس‌سازگار سازگاریخوانده عقبرومی‌شود یا می‌گوییم دارای پس‌سازگاری است.
 
== مثال‌ها ==
۱۱۲

ویرایش