تفاوت میان نسخه‌های «زبان تاتی ایران»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
در خنثی‌سازیِ قبلی، بخش ادبیات تاتی(که خودم قرارداده بودم) حذف شد.البته اشکالات بزرگی داشت،بزودی با رفع اشکال و مطالب بیشتر،آنرا می‌افزایم
(بخش «فعل‌های تاتی» که حذف کرده بودم را دوباره افزودم، چون منبعش را پیدا کردم و اوانویسی اش را درست کردم.)
برچسب: حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
(در خنثی‌سازیِ قبلی، بخش ادبیات تاتی(که خودم قرارداده بودم) حذف شد.البته اشکالات بزرگی داشت،بزودی با رفع اشکال و مطالب بیشتر،آنرا می‌افزایم)
شیر خوردن از مادر (حیوانات) šet axardan
 
شیر دادن به بچه حیوانات bochobāndonbočobāndon
 
نگه داشتنن - متوقف کردن nia daštan