تفاوت میان نسخه‌های «ابن مقله»

جز
جز (حذف الگو)
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ابن مقله}}
{{هنرمند-خرد}}
 
[[رده:افراد ایرانی‌تبار در سده ۱۰ (میلادی)]]
[[رده:افراد ایرانی‌تبار در سده ۹ (میلادی)]]
[[رده:خوشنویسان اهل ایران]]
[[رده:خوشنویسان خط عربی]]
[[رده:خوشنویسیخوش‌نویسی اسلامی]]
[[رده:درگذشتگان ۳۲۸ (قمری)]]
[[رده:درگذشتگان ۹۴۰ (میلادی)]]
[[رده:زادگان ۲۷۲ (قمری)]]
[[رده:زادگان ۸۸۶ (میلادی)]]
 
[[رده:کاتبان قرآن]]
[[رده:وزیران عباسیان]]
 
 
{{هنرمند-خرد}}