تفاوت میان نسخه‌های «چشم مرکب»

۲٬۸۷۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
درباره ی چشم های مرکب مگس و فو
(کپی کاری)
(درباره ی چشم های مرکب مگس و فو)
[[پرونده:Eyee.png|200|thumb|left|چشم مرکب]]
 
'''چشم مرکب''' عضو بینایی در [[بندپایان|بندپایانی]] چون [[حشرات]] و [[سخت‌پوستان]] است. '''چشم مرکب''' شامل یک تا هزاران [[ریزچشمک]] می‌باشد.
 
حشرات بطور کلی دارای دو نوع چشم می باشند: ساده و مرکب
 
اگر به چشم مگس معمولی ویا سایر حشرات، دقت کنید. متوجه میشوید که درسر او دو برامدگی بزرگ و کروی دیده میشود.چشمهای مرکب هرکدام حدودا ازدو تاسی هزار واحد بینایی تشکیل شده و هر چشم تصویرهای بسیاری( برابر با تعداد واحدهای بینایی) تشکیل میدهد.و چون هرعدسی یک چشم مرکب قسمت کوچکی ازدید زنبوررادریافت می کندو مغز تصویر هر یک ازعدسیها را گرفته و تصویربزرگ موزاییکی تشکیل میشود.و حشره راقادر به تشخیص جزئی ترین حرکات پیرامون خود میکند.(مثل وقتی که شما قصد ضربه زدن به یک مگس رادارید.)
 
علاوه بر چشم مرکب، اکثر حثرات مانند مگس دارای دارای چشم ساده نیز هستند. مگس سه چشم ساده دارد که دربالا ووسط چشم مرکب تشکیل یک مثلث را میدهد.که راس آن بطرف پائین است.
 
چشم مرکب برای فاصله دور(3تا4 متر) وچشم ساده برای فاصله نزدیک(2تا5 سانتیمتر)   
 
مورد استفاده قرار میگیرد.چشم ساده اغلب به تشخیص مقدارنورموجوددرمحیط(تاریکی وروشنایی)کمک میکند اما قادر به درک تصویر نیست.
 
چشمهای حشرات درمقایسه باانسان دارای حرکت نبوده وقابلیت فوکوس(تطابق)نیز ندارد.
 
پروانه هاکه دارای دید نسبتا بیشتری نسبت به سایر حشرات هستند.تاچندمتررا می بینند درحالیکه زنبوران فقط تامسافت 25 سانتیمتری خود رامی بینند.البته حس بویایی حساس زنبوربه آنهادرجبران این نقیصه کمک میکند.چشم مرکب درزنبور عسل به درک نور،رنگ و همینطور اشعه  uv آفتاب کمک میکند.
 
سنجاقکها که درحال پرواز به شکار می پردازند نسبت به سایر حشرات ازدید بهتری برخوردارند.آنها دارای دوچشم مرکب بزرگ که هریک از سی هزار لنزتشکیل شده ودوچشم منفرد که به وی توانایی انجام فعالیتهایش را میدهد.
 
با وجود تفاوتهایی ک بسیاری که بین چشم انسان وحشرات مشاهده میگردد،شاهت نزدیکی بین ژن مسئول کنترل تکامل چشم درانسان و حشره ای مانند مگس وجوددارد.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس