باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[علی جنتی]] (۱۳۹۲–۱۳۹۵)
* [[سید عباس صالحی]] (۱۳۹۵-اکنون) (سرپرست)
* [[سید رضا صالحی امیری|سید رضا امیری صالحی]] (۱۳۹۵-اکنون) (وزیر)
 
== منابع ==
۱۳۷

ویرایش