تفاوت میان نسخه‌های «نقشه توپوگرافی»

جز
ربات: تغییر خودکار متن (-[[تصویر: +[[پرونده:
جز (ربات حذف: tr:Topografik harita)
جز (ربات: تغییر خودکار متن (-[[تصویر: +[[پرونده:)
[[تصویرپرونده:Topographic-Relief-perspective-sample.jpg|thumb|left|350px|بخشی از یک نقشه در نمای ژرفانما(پرسپکتیو) و با عوارض مشخص که منحنی‌های ترازی که بر سطح زمین هستند را نشان می‌دهد.]]
 
'''نقشهٔ توپوگرافی'''، نقشه‌ای است که برای نمایاندن ویژگی‌های [[فیزیکی]] [[سطح زمین]] به کار می‌رود. این نقشه‌ها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک می‌باشند و در مطالعات [[زمین‌شناسی]] به دلیل داشتن اطلاعات فواصل [[افقی]] یا ارتفاع [[عمودی]] بسیار به کار می‌روند.
 
==تاریخچه==
[[تصویرپرونده:نقشه توپوگرافی.png|thumb|left|250px|یک نمونه نقشهٔ توپوگرافی، که منحنی میزان در بالا نشان داده‌شده‌است که در پایین پستی و بلندی‌ها به شکل کوه نمایان شده‌است.]]
نخستین مجموعهٔ چندبرگ نقشهٔ توپوگرافی از سرتاسر یک کشور «Carte géométrique de la France» فرانسه بود که در سال ۱۷۸۹ کامل شد. نقشه‌های توپوگرافی توسط ارتش و با هدف سهولت طرح‌ریزی برای جنگ و نیز تعیین محل‌های دفاعی ایجاد شد. بنابراین اطلاعات پیرامون ارتفاع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده‌است. پس از آن نقشه‌های توپوگرافی به یکی از منابع پایهٔ ملی کشورهای پیشرفته در طراحی زیرساخت‌ها و بهره‌بردای از منابع تبدیل شد. در آمریکا در سال ۱۸۷۹ نقشهٔ توپوگرافی سرتاسر آمریکا تهیه شد که تا امروز نیز باقی مانده‌است.
 
 
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W150.png|50px|N60-90, W150-180]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W120.png|50px|N60-90, W120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W90.png|50px|N60-90, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W60.png|50px|N60-90, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W30.png|50px|N60-90, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60W0.png|50px|N60-90, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E0.png|50px|N60-90, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E30.png|50px|N60-90, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E60.png|50px|N60-90, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E90.png|50px|N60-90, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E120.png|50px|N60-90, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N60E150.png|50px|N60-90, E150-180]]
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W150.png|50px|N30-60, W150-180]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W120.png|50px|N30-60, W120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W90.png|50px|N30-60, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W60.png|50px|N30-60, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W30.png|50px|N30-60, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30W0.png|50px|N30-60, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E0.png|50px|N30-60, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E30.png|50px|N30-60, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E60.png|50px|N30-60, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E90.png|50px|N30-60, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E120.png|50px|N30-60, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N30E150.png|50px|N30-60, E150-180]]
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W150.png|50px|N0-30, W150-180]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W120.png|50px|N0-30, W120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W90.png|50px|N0-30, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W60.png|50px|N0-30, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W30.png|50px|N0-30, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0W0.png|50px|N0-60, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E0.png|50px|N0-60, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E30.png|50px|N0-60, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E60.png|50px|N0-60, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E90.png|50px|N0-60, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E120.png|50px|N0-60, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg N0E150.png|50px|N0-60, E150-180]]
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W150.png|50px|S0-30, W150-180]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W120.png|50px|S0-30, W120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W90.png|50px|S0-30, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W60.png|50px|S0-30, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W30.png|50px|S0-30, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0W0.png|50px|S0-30, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E0.png|50px|S0-30, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E30.png|50px|S0-30, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E60.png|50px|S0-30, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E90.png|50px|S0-30, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E120.png|50px|S0-30, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S0E150.png|50px|S0-30, E150-180]]
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W150.png|50px|S30-60, W150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W120.png|50px|S30-60, W120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W90.png|50px|S30-60, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W60.png|50px|S30-60, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W30.png|50px|S30-60, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30W0.png|50px|S30-60, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E0.png|50px|S30-60, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E30.png|50px|S30-60, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E60.png|50px|S30-60, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E90.png|50px|S30-60, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E120.png|50px|S30-60, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S30E150.png|50px|S30-60, E150-180]]
|-
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W150.png|50px|S60-90, W150-180]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W120.png|50px|S60-90, W120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W90.png|50px|S60-90, W90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W60.png|50px|S60-90, W60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W30.png|50px|S60-90, W30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60W0.png|50px|S60-90, W0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E0.png|50px|S60-90, E0-30]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E30.png|50px|S60-90, E30-60]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E60.png|50px|S60-90, E60-90]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E90.png|50px|S60-90, E90-120]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E120.png|50px|S60-90, E120-150]]
| [[تصویرپرونده:Topographic30deg S60E150.png|50px|S60-90, E150-180]]
|-
| colspan=12|
۵۹۲٬۸۸۴

ویرایش