تفاوت میان نسخه‌های «محمدجلیل عندلیبی»

در زمینهٔ فرهنگی آثاری در زمینهٔ آموزش سنتور و دف به نام‌های:
 
(از نوازندگی تا آهنگسازی)، کتاب آموزشی دف که بر اساس ذکر‌های خانقاه کردستان می‌باشد که برای اولین بار از دو حامل برای نت‌نویسی و همچنین کلید جدیدی مخصوص ساز دف استفاده نموده‌ که به زودی انتشار می‌یابد. در ضمن گردآوری و آوانویسی تمام آهنگ‌های تکایای کردستان را آماده‌ نموده‌ که برگرفته از رسالهٔ پایانی دانشگاهاو در دانشکده هنرهای زیبای اوستاست.
 
== آثار ==
کاربر گمنام