تفاوت میان نسخه‌های «نیل پستمن»

۲۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
نیل پستمن در این کتاب این نظر را مطرح می کندکه تلویزیون با برداشتن مرز بین آگاهی کودکان و بزرگسالان، از یک سو خصلت کودکانه کودکان را کاهش می دهد و از سوی دیگر، از بلوغ فکری و فرهنگی بزرگسالان می کاهد. به گمان او تلویزیون، دنیای کودکان وبزرگسالان را به هم می پیوندد و اطلاعات و تصاویری در اختیار کودکان قرار می دهد که روزگاری تنها در اختیار بزرگسالان بود.
* زندگی در عیش، مردن در خوشی (۱۹۸۶)
در کتاب معروف زندگی در عیش، مردن در خوشی (۱۹۸۶) که به بیش از ده زبان ترجمه شده است به بررسی وتحلیل ونقادی گسترده تلویزیون در بستر فناوری جدید می پردازد.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://matanevesht.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C |عنوان=تکنوپولی | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
* ساختن پلی به قرن هجدهم
* تکنوپولی، تسلیم فرهنگ به تکنولوژی (۱۹۹۲)
چگونگی تسلیم فرهنگ به تکنولوژی را بیان می‌کند و می‌پرسد از چه موقع، چرا و چگونه تکنولوژی دشمن خطرناکی برای بشر شد؟<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی=http://matanevesht.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C |عنوان=تکنوپولی | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
 
== منابع ==