تفاوت میان نسخه‌های «محمد دشمن‌زیار»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* غفاری، قاضی احمد، «تاریخ جهان‌آرا»، تهران، ۱۳۴۳ش؛
* هندوشاه نخجوانی، «تجارب السلف»، به کوشش عباس اقبال، تهران، ۱۳۱۳ش؛
* قاضی ابن خلکان، «وفیات الاعیان فی انباء ابناءالزمان»، به کوشش [[احسان عباس،عباس]]، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۸ ق؛
* [[ابن فوطی]]، عبدالرزاق بن احمد، «تلخیص مجمع الآداب»، به کوشش مصطفی جواد، قاهره، ج ۴، بخش ۲ و ۳؛
* ابن قفطی، جمال‌الدین علی، «اخبار العلماء»، مصر، ۱۳۲۶ق؛