تفاوت میان نسخه‌های «ورزشگاه ماراکانا»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| construction_cost =
| architect =Waldir Ramos{{سخ}}Raphael Galvão{{سخ}}Miguel Feldman{{سخ}}Oscar Valdetaro{{سخ}}Pedro Paulo B. Bastos{{سخ}}Orlando Azevedo{{سخ}}Antônio Dias Carneiro
| structural engineer =hadi habibi nejad
| services engineer =
| general_contractor=
کاربر ناشناس