تفاوت میان نسخه‌های «علویان (سوریه)»

جز
 
== علویان از دید فقیهان شیعه و سنی ==
از دید برخی فقهای سنی دیدگاه و عقاید علویان متناقض با دین اسلام شناخته می‌شود. اما بسیاری از فقهای دین اسلام، آنها را جزو مسلمانان می‌دانند و با تساهل و مدارا با ایشان برخورد می‌کنند منابع غربی سعی دارند اینگونه القا کنند که اکثر فقهای اسلام هیچ‌گاه آنها را مرتد دانسته و اعتقادات آنها اصلا را مورد تأیید قرار نمی‌دهندنمی‌دهندو با تساهل و مدارا با ایشان برخورد می‌کنند . در طول تاریخ پیروان این فرقه‌ها توسط حاکمان شیعهحاکمانی یا سنی سرکوب شده‌اند.<ref name='BBC' />
 
== منابع ==
۸۵

ویرایش