جامعه حسابداران رسمی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
''شورای عالی'' جامعه حسابداران رسمی ایران، عالی‌ترین رکن این جامعه پس از [[مجمع عمومی]] است. این شورا از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. اعضای این شورا با [[رای مخفی]] اعضای حاضر در مجمع برای دوره‌ای سه ساله انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت در شورا باید دست‌کم ۱۰ سال پیشینه انجام کار حرفه‌ای پس از دریافت [[مدرک کارشناسی]] خود داشته باشند. اعضای منتخب در نخستین جلسه هر دوره باید یک نفر را از بین خود به مقام رئیس شورای عالی انتخاب کنند.<ref>[http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AsasNamJame1391.pdf مواد ۶ تا ۱۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت وزیران)]</ref>
{{سخ}}
هم اکنون، اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (شورای عالیدوره ششم پنجم) عبارتند از (به ترتیب الفبا): [[علیمرتضی اسدی ثقفی]]، [[سعیدمهدی جمشیدی‌فرد]]سواد (نایبلو رئیس)، شهریار دیلم‌صالحی، اکبر سهیلی‌پور، رحمت‌اله صادقیان،( مجیدرئیس صفاتی،) محمدجواد صفار، سفلایی،یحی علی‌اکبرحساس عرب‌مازار،یگانه مهدی کرباسیان (رئیس)، کیهانمجید مهام،روحانی ونیا عباس، وفادارمحمد -علی وزاهدی اعضای، علی‌البدلمحمد نیزرضا (بهبنی ترتیب)فاطمی عبارتندکاشی از: محمدعلیکیهان زاهدی، مرتضی اسدی، فرشاد اسکندر بیاتی، ناصر مهامی، عیسی شهسوار خجسته،مهام و خسروعباس پورمعمار.<ref>[http://www.iacpa.ir/tabid/222/Default.aspxوبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (درباره ما / شورای عالی)]</ref>وفادار
 
;هیئت مدیره و دبیرکل
کاربر ناشناس