جامعه حسابداران رسمی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

با فرض حسن نیت ویرایش 109.162.227.24 (بحث) خنثی‌سازی شد: بی منبع. (تل)
بدون خلاصۀ ویرایش
(با فرض حسن نیت ویرایش 109.162.227.24 (بحث) خنثی‌سازی شد: بی منبع. (تل))
}}
 
'''جامعه حسابداران رسمی ایران''' به موجب [[قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی]] (مصوب ۲۱ [[دی]] [[۱۳۷۲]] و اصلاحیهٔ مورخ ۱۷ [[بهمن]] [[۱۳۷۲]]، [[مجلس شورای اسلامی]]) به عنوان نهاداصلی‌ترین قانونیانجمن وحرفه‌ای [[حسابدار ناظرعمومی حرفه‌گواهی حسابرسیشده|حسابداران عمومی گواهی‌شده]] در کشورایران رسمیت یافت<ref>[http://law.dotic.ir/AIPLaw/lawview.do?reqCode=lawView&lawId=83602&isLaw=1&searchText=قانون+استفاده+از+خدمات+تخصصی+و+حرفه+ای+حسابداران+ذی+صلاح+به+عنوان+حسابدار+رسمی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، متن کامل قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی]</ref><ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92348 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن کامل قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی]</ref> و فعالیت خود را از دوم شهریور ماهنیمه دوم 1380[[۱۳۸۰]] آغاز کرد.
{{سخ}}
طبق تبصره ۲ این قانون: «به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه [[حسابداری]] و [[حسابرسی]] و نظارت حرفه‌ای بر کار [[حسابدار عمومی گواهی شده|حسابداران رسمی]]، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند، به عنوان هیئت مؤسس، ''جامعه حسابداران رسمی ایران'' را به صورت مؤسسه‌ای ''غیر دولتی''، ''غیرانتفاعی'' و ''دارای استقلال مالی و [[شخصیت حقوقی]] مستقل'' تشکیل دهند. ''اساسنامه'' جامعه مزبور توسط هیئت مؤسس، تهیه و به تصویب [[هیئت وزیران]] می‌رسد.»
''شورای عالی'' جامعه حسابداران رسمی ایران، عالی‌ترین رکن این جامعه پس از [[مجمع عمومی]] است. این شورا از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. اعضای این شورا با [[رای مخفی]] اعضای حاضر در مجمع برای دوره‌ای سه ساله انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت در شورا باید دست‌کم ۱۰ سال پیشینه انجام کار حرفه‌ای پس از دریافت [[مدرک کارشناسی]] خود داشته باشند. اعضای منتخب در نخستین جلسه هر دوره باید یک نفر را از بین خود به مقام رئیس شورای عالی انتخاب کنند.<ref>[http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AsasNamJame1391.pdf مواد ۶ تا ۱۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت وزیران)]</ref>
{{سخ}}
هم اکنون، اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (شورای دوره ششمعالی پنجم) عبارتند از (به ترتیب الفبا): مرتضی اسدی[[علی ثقفی]]، مهدی[[سعید سوادجمشیدی‌فرد]] لو(نایب رئیس)، شهریار دیلم‌صالحی، اکبر سهیلی‌پور، رحمت‌اله صادقیان،( رئیسمجید )صفاتی، محمدجواد ،صفار یحیسفلایی، حساسعلی‌اکبر یگانهعرب‌مازار، مهدی کرباسیان (رئیس)، مجیدکیهان روحانیمهام، نیاو ،عباس محمدوفادار علی- زاهدیو ،اعضای محمدعلی‌البدل رضانیز بنی(به فاطمیترتیب) کاشیعبارتند از: کیهانمحمدعلی مهامزاهدی، مرتضی اسدی، فرشاد اسکندر بیاتی، ناصر مهامی، عیسی شهسوار خجسته، و عباسخسرو وفادارپورمعمار.<ref>[http://www.iacpa.ir/tabid/222/Default.aspxوبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (درباره ما / شورای عالی)]</ref>
 
;هیئت مدیره و دبیرکل
جامعه حسابداران رسمی ایران دارای [[هیئت مدیره]] سه نفری است. اعضای این هیئت توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران از بین اعضای این جامعه به مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می‌شوند. عضویت در هیئت مدیره این جامعه مسئولیتی تمام‌وقت است. بنابراین، اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند به عنوان شاغل فعالیت حرفه‌ای داشته باشند. شورای عالی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان [[رییس هیئت مدیره]] و [[دبیرکل]] جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می‌کند.<ref>[http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AsasNamJame1391.pdf مواد ۱۱ تا ۱۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت وزیران)]</ref> هم اکنون، اعضای هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران عبارتند از، سید محمد علویمحمدتقی شیرخانی ([[رئیس هیئت مدیره]] و [[دبیرکل]])، ناصر پسران رزاقمحامی، و مهدیسید بیرانوندمحمد علوی.<ref>[http://www.iacpa.ir/tabid/204/Default.aspx وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (درباره ما /هیئت مدیره)]</ref>
 
;کارگروه‌های تخصصی