جامعه حسابداران رسمی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(با فرض حسن نیت ویرایش 109.162.227.24 (بحث) خنثی‌سازی شد: بی منبع. (تل))
بدون خلاصۀ ویرایش
''شورای عالی'' جامعه حسابداران رسمی ایران، عالی‌ترین رکن این جامعه پس از [[مجمع عمومی]] است. این شورا از ۱۱ عضو تشکیل می‌شود. اعضای این شورا با [[رای مخفی]] اعضای حاضر در مجمع برای دوره‌ای سه ساله انتخاب می‌شوند. نامزدهای عضویت در شورا باید دست‌کم ۱۰ سال پیشینه انجام کار حرفه‌ای پس از دریافت [[مدرک کارشناسی]] خود داشته باشند. اعضای منتخب در نخستین جلسه هر دوره باید یک نفر را از بین خود به مقام رئیس شورای عالی انتخاب کنند.<ref>[http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AsasNamJame1391.pdf مواد ۶ تا ۱۰ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت وزیران)]</ref>
{{سخ}}
هم اکنون، اعضای اصلی شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (شورای عالی پنجم) عبارتند از (به ترتیب الفبا): [[علیمرتضی اسدی ثقفی]]، [[سعیدمهدی جمشیدی‌فرد]]سواد (نایبلو رئیس)، شهریار دیلم‌صالحی، اکبر سهیلی‌پور، رحمت‌اله صادقیان،صادقیان مجید( صفاتی،رئیس محمدجواد) صفار، سفلایی،یحی علی‌اکبرحساس عرب‌مازار،یگانه مهدی کرباسیان (رئیس)، کیهانمحمد مهام،علی وزاهدی عباس، وفادارمجید -روحانی ونیا اعضای، علی‌البدلمحمد نیزرضا (بهبنی ترتیب)فاطمی عبارتندکاشی از:، محمدعلی زاهدی،کیهان مرتضیمهام، اسدی،و فرشادعباس اسکندروفادار بیاتی، ناصر مهامی، عیسی شهسوار خجسته، و خسرو- پورمعمار.<ref>[http://www.iacpa.ir/tabid/222/Default.aspxوبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (درباره ما / شورای عالی)]</ref>
 
;هیئت مدیره و دبیرکل
جامعه حسابداران رسمی ایران دارای [[هیئت مدیره]] سه نفری است. اعضای این هیئت توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران از بین اعضای این جامعه به مدت سه سال انتخاب و با حکم رییس شورای عالی منصوب می‌شوند. عضویت در هیئت مدیره این جامعه مسئولیتی تمام‌وقت است. بنابراین، اعضای هیئت مدیره نمی‌توانند به عنوان شاغل فعالیت حرفه‌ای داشته باشند. شورای عالی از بین اعضای هیئت مدیره یک نفر را به عنوان [[رییس هیئت مدیره]] و [[دبیرکل]] جامعه حسابداران رسمی ایران منصوب می‌کند.<ref>[http://www.iacpa.ir/Portals/0/ebooks/GhanoonVaMoghararat/AsasNamJame1391.pdf مواد ۱۱ تا ۱۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن، هیئت وزیران)]</ref> هم اکنون، اعضای هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران عبارتند از، محمدتقیسید شیرخانیمحمد علوی ([[رئیس هیئت مدیره]] و [[دبیرکل]])، ناصر محامی،پسران رزاق و سیدمهدی محمدبیرانوند علوی.<ref>[http://www.iacpa.ir/tabid/204/Default.aspx وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (درباره ما /هیئت مدیره)]</ref>
 
;کارگروه‌های تخصصی
کاربر ناشناس