باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| ۱۹ || [[محمود حجتی]] || [[وزارت جهاد کشاورزی|وزیر جهاد کشاورزی]] || [[نادر قاضی پور]] || [[۱۳ مهر]] ۱۳۹۵ || ۲۳۹|| ۱۴۳ || ۵۹ || ۸ || علت عدم کنترل قیمت بازار شکر و تعطیلی کارخانجات و واردات شکر به زیان کارخانجات تولید کننده
|-
| 20 || [[عبدالرضا رحمانی فضلی]] || [[وزیر کشور|وزیر کشور]] || [[مصطفی کواکبیان]] || [[25 آبان]] ۱۳۹۵ || 203|| 114 || 63 || 2 || عدم پیگیری جدی مشکلات سهامداران پدیده شاندیز
|20
|عبدالرضا رحمانی فضلی
|وزیر کشور
|مصطفی کواکبیان
|25 آبان 1395
|203
|114
|63
|2
|عدم پیگیری جدی مشکلات سهامداران پدیده شاندیز
|}
 
۷

ویرایش