باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
جز
[[رده:بازالت]]
[[رده:آتشفشان‌شناسی]]
[[رده:ژئومورفولوژیزمین‌ریخت‌شناسی]]
[[رده:سنگ‌های آتشفشانی]]
[[رده:سنگ‌های آذرین]]