باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{بدون منبع}}
'''''شِرک''''' [[واژه|واژه‌ای]]ای [[عربی]] است که از سه حرف ش‌رک به معنی شریک‌بودنشریک بودن تشکیل شده‌است. در [[دین]] شرک در برابر [[توحید]] قرار دارد و مفهوم آن اعتقاد داشتن به [[چندخدایی]] (وجود چند خدا) یا فرض نمودن شریک برای خدا است.
شرک تنها گناه نابخشودنی در [[قرآن]] عنوان شده است: