تفاوت میان نسخه‌های «شرک (دین)»

«زمانی که آنان را ندا می‌دهد و گوید کجایند شریکانی که برای من می‌پنداشتید؟ * آنان که مستحق مجازات‌اند گویند پروردگار ما، اینان کسانی‌اند که ما گمراه کرده‌ایم، گمراه‌شان کرده‌ایم چون خود گمراه شده بودیم. از اینان بیزاری می‌جوییم و به تو روی می‌آوریم. آنان ما را نمی‌پرستیدند.» (۶۳-۲۸:۶۲)
 
== شرک درقرآندر قرآن ==
{{منابع اولیه}}
کسانیکه علاوه بر الله اشخاص یااشیاءدیگری رانیزسهیم درخلقت می‌دانند و یابرای خداوند همسر فرزند و یا شریک قائلند مانند بخشی ازمسیحیان و یهودیان وزردشتیان که هریک مسیح عزیر را فرزند خدا دانسته و یا شر راچون خیر مخلوق ازلی می‌دانندهمچنین مشرکان زمان محمد. <ref>105انبیاو 12لقمان و51و116نساء</ref>