تفاوت میان نسخه‌های «سیاهرگچه لنفی»

ابرابزار
جز (ماني صفحهٔ سیاهرگ‌چه لایه درون رگی را به سیاهرگچه‌های درون‌پوششی بلند منتقل کرد: endothelial)
(ابرابزار)
سیاهرگ‌چه'''سیاهرگچه‌های لایهدرون‌پوششی درون رگی (بهبلند''' {{انگلیسی: |High endothelial venules)}} ریز رگ هایریزرگ‌های تخصص یافته اییافته‌ای هستند که این قابلیت را برای مایع لنف فراهم می آورندمی‌آورند که بتواند به آسانی در سیستمدستگاه گردش خون جریان یابد و مستقیماً به غدد لنفاوی بریزد (با عبور از سیاهرگ‌چه هایسیاهرگچه‌های لایه درون رگیدرون‌رگی). یکی از اصلیاصلی‌ترین ترین تفاوت هایتفاوت‌های سیاهرگ‌چه لایه درون رگی با سیاهرگ‌چه هایسیاهرگ‌چه‌های ساده که منجر به نامگذاری متفاوت آنها نیز شده این است که دیواره یدیوارهٔ آنها ضخیم ترضخیم‌تر از ریز رگ هایرگ‌های ساده است و دلیل این ضخامت وظیفهوظیفهٔ ی سیاهرگ‌چهسیاهرگچه لایه درون رگیدرون‌رگی برای نگهداری و هدایت لنفوسیت هالنفوسیت‌ها در مایع لنف است.
 
ظاهر این سیاهرگ‌چه هاسیاهرگچه‌ها نیز به دلیل ساختار پوششی مکعبیشان و وجود گیرنده ها یگیرنده‌های شیمیایی برای هدایت و تنظیم عناصر سفید خون و سلول هایسلول‌های سازنده انهاآنها از سایر رگ هارگ‌ها متفاوت است. حرکت و جا به جایی مواد درون سیاهرگ‌چه لایه درون رگی به وسیله یوسیلهٔ کشش سطحی میان اجزای مایع و دیواره یدیوارهٔ رگ انجام می شودمی‌شود همچنین این ریز رگرگ‌ها ها ماده ایماده‌ای به نام کموکاین هاکموکاین‌ها یا کموکین هاکموکین‌ها که خانواده‌ای از سیتوکین‌های کوچک یا پروتئینهایپروتئین‌های تولید شده توسط سلولهاسلول‌ها هستند تولید می کنندمی‌کنند که برای جذب سلول‌های ریسپانسیو و دارا بودن نقش پیش-التهاب و فرا خوانی سلول‌های ایمنی به مکان عفونت مورد استفاده قرار می گیرندمی‌گیرند.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[کموکاین]]
* [[لایه درون رگی]]
* [[کالبد شناسیکالبدشناسی]]
* [[لنف]]
* [[سیاهرگ‌چهسیاهرگچه]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
* [https[://en.wikipedia.org/wiki/High_endothelial_venules:High endothelial venules|ویکی‌پدیای انگلیسی]]
 
[[رده:بافت‌ها]]
۱۵۰٬۵۱۹

ویرایش