تفاوت میان نسخه‌های «سرم‌ها»

۱٬۰۹۸ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
(خنثی‌سازی ویرایش 18455823 توسط Axgar (بحث))
برچسب: افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
[[پرونده:Scythia-Parthia 100 BC.png|بندانگشتی|320px|سرزمین سرمت و [[سکاستان]] در سال ۱۰۰ پ.م.، گستره شاهنشاهی [[پارت]] نیز در نقشه نشان داده شده.]]
'''سَرمَت''' یا '''سرم‌ها''' یکی از مجموعه اقوام باستانی ساکن استپ‌های جنوب [[روسیه]] بودند. سرمت‌ها [[اقوام ایرانی‌تبار|قومی ایرانی‌زبان]] بودند و شاخه غربی از [[سکاها]] بشمار می‌آمدند که در قرن ۴ و ۵ پیش از میلاد زندگی می‌کردند.<ref name="UNESCO">J.Harmatta: "Scythians" in UNESCO Collection of History of Humanity - Volume III: From the Seventh Century BC to the Seventh Century AD. Routledge/UNESCO. 1996. pg. 182</ref><ref>(2007). ''Encyclopædia Britannica'', ''s.v.'' "Sarmatian". Retrieved May 20, 2007, from [Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/eb/article-9065786]</ref> البته به مروزاعتقاد زمانباستانشناسان نامو سرمتمطالعات بهژنتیکی مجموعهاصطلاح بزرگیاسکیت ازیا ایل‌هایسکاها بایک تبارهایاصطلاح گوناگونبدون اطلاقلحاظ شدقومیت ولیو قومزبان غالباست درکه میانمجموعه آنهامختلفی بهاز ویژهافراد دربا منطقهزبانهای جنوبیمختلف «سرمتستان»را قومکه ایرانی‌تبارفرهنگ بود.مشترکی اینداشتند قوم پسدر ازبر قرنمیگیرد. چهارماین پیشمردمان ازتیره میلادشرقی رفتهشان رفته(گسترده باترین آغاز [[دوره مهاجرت‌ها]]([[هون‌ها]]، [[گات‌ها]]تیره) از جمعیتشخانواده کاستهایرانی شد،بودند نوادگانو اینلیکن قومتیره درغربی آغاز قرون،ساکنین پسآلتایی ازگرجستان میلادو به [[الانان|آلان‌ها]] معروف شدندآذربایجان و درارمنیستان قرون جدیدزبان آنهامرمان راالتایی با نام [[آسی‌ها]] می‌شناسند که در منطقه [[اوستیا]] زندگی می‌کنندداشتند.<ref>James Minahan,مطالعات "Oneزنتیکی Europe,نیز Manyمشابهت Nations",دی Publishedان byای Greenwoodاین Publishingمردمان Group,با 2000.قبایل pgایغور 518:و "Theهمچنین Ossetians,پشتو callingو themselvesتاجیک Iristiو andسایر theirاقوام homelandایرانی Irystonرا areنشان theمی most northerly Iranian peopleدهد.<ref>Sarah ...Iles TheyJohnston, are descended from a divisionReligions of Sarmatians, the AlansAncient whoWorld: wereA pushedGuide, outHarvard ofUniversity thePress, Terek2004. Riverpg lowlands197</ref><ref>Edward andA inAllworth,Central theAsia: CaucasusA foothillsHistorical byOverview,Duke invadingUniversity HunsPress, in1994. thepp fourth century A86.D</ref><ref>https://en.wikipedia.org/wiki/Saka#cite_note-70</ref>
البته به مروز زمان نام سرمت به مجموعه بزرگی از ایل‌های با تبارهای گوناگون اطلاق شد ولی قوم غالب در میان آنها به ویژه در منطقه جنوبی «سرمتستان» قوم ایرانی‌تبار بود. این قوم پس از قرن چهارم پیش از میلاد رفته رفته با آغاز [[دوره مهاجرت‌ها]]([[هون‌ها]]، [[گات‌ها]]) از جمعیتش کاسته شد، نوادگان این قوم در آغاز قرون پس از میلاد به [[الانان|آلان‌ها]] معروف شدند و در قرون جدید آنها را با نام [[آسی‌ها]] می‌شناسند که در منطقه [[اوستیا]] زندگی می‌کنند.<ref>James Minahan, "One Europe, Many Nations", Published by Greenwood Publishing Group, 2000. pg 518: "The Ossetians, calling themselves Iristi and their homeland Iryston are the most northerly Iranian people. ... They are descended from a division of Sarmatians, the Alans who were pushed out of the Terek River lowlands and in the Caucasus foothills by invading Huns in the fourth century A.D.</ref>
 
گسترده‌ترین ناحیه‌ای که سرمتی‌ها در آن سکونت یافتند از یک سو سرزمین میان رودخانه [[ویستولا]] تا ریزشگاه رود [[دانوب]] و از سوی شرق تا [[ولگا]]، و از سوی دیگر از منطقه اسرارآمیز [[هیپربوری‌ها]] در شمال تا دریای سیاه و [[دریای خزر]] در جنوب بود. سرزمین‌های میان دریای سیاه و خزر تا کوه‌های [[قفقاز]] هم در محدوده آنها بشمار می‌آمد.
۹۵

ویرایش