تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

اصلاح نگارشی
برچسب: حذف حجم زیادی از مطالب منبع‌دار
(اصلاح نگارشی)
 
== تعداد سوالات پرسیده شده ==
آمارگران ۶۰ پرسش از هر خانوار مطرح می‌کنندکردند. سؤالها در مورد تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، شغل پرسیده می‌شودشد. علاوه بر آن در این سرشماری برای اولین بار پرسش‌های جدیدی چون [[شماره ملی]]، کد پستی، اقامتگاه دوم، [[دسترسی به اینترنت]] و کامپیوتر و فهرست بهره برداران کشاورزی پرسیده می‌شودشد.
 
== نتایج اولیه ==