تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

 
== تعداد سوالات پرسیده شده ==
درصد عدم همکاری در نرم بین‌المللی در سرشماری‌ها یک درصد است اما این میزان در این سرشماری ۵ در هزار بوده است. پاسخگویان عمدتاً زنان [[خانه‌دار]] بودند که حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه برای پاسخ به پرسشنامه وقت صرف کردند، رئیس ستاد سرشماری هر استان نیز، استاندار و در شهرستان‌ها فرماندار بود. مدت زمان انجام این سرشماری که از تاریخ ۲ تا ۲۴ آبان به طول انجامید ۲۴ روز بود که ۲۱ روز آن برای انجام سرشماری و سه روز آن برای سرشماری غایبین تمدید شد.
 
آمارگران ۶۰ پرسش از هر خانوار مطرح کردند. سؤالها در مورد تعداد اعضای خانواده، تحصیلات، شغل پرسیده شد. علاوه بر آن در این سرشماری برای اولین بار پرسش‌های جدیدی چون [[شماره ملی]]، کد پستی، اقامتگاه دوم، [[دسترسی به اینترنت]] و کامپیوتر و فهرست بهره برداران کشاورزی پرسیده شد.