تفاوت میان نسخه‌های «سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)»

بدون خلاصه ویرایش
{{تمیزکاری}}
'''سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)''' هفتمین دورهٔ [[سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران]] بود که در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ [[محمود احمدی‌نژاد|رئیس‌جمهور احمدی‌نژاد]] دستور آن را برای اجرا در سراسر [[ایران|کشور]] اعلام کرد.
این طرح، که در گذشته هر ۱۰ سال یکبار انجام می‌شد، طبق مصوبهٔ [[هیئت دولت|هیئت وزیران]] در سال ۱۳۸۶، مقرر شد هر ۵ سال یکبار انجام شود.