چرخه حیات توسعه سیستم‌ها: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح جزیی
(بازنویسی کامل کرد. متن قبلی به شدت نخ نما و غیر علمی به نظرم رسید.)
(اصلاح جزیی)
'''تاریخچه'''
 
مطابق آنچه الیوت و دیگران(2004) ابراز می کنند SDLC نخستین بار در دهه 60 قرن بیستم میلادی در پس زمینه ای ازمطرح شد که در آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگبزرگی وجود داشتند که انگیزه و توانایی به کار گرفتن سیستم های تجاری گران قیمت و به نوبه خود بزرگ را داشتند که که عمدتا بر پردازش داده و محاسبات عددی متمرکز بودند. همزمانپس از آن و به تدریچ تعدادی از روش شناسی ها و فریم ورک های توسعه نرم افزار (مانند SSADM ) این مفهوم را در بر گرفته، مورد استفاده قرار دادند اما به تدریج و با توسعه فن آوری اطلاعات و همه گیر شدن آن گرایش واضحی به غلبه بر نقاط ضعف و محدودیت های مستترپنهان در مفهوم چرخه حیات سیستم شکل گرفت و متدولوژی های جدید تر به طور روز افزون به خلاص کردن گریبان خود از این مفهوم و بازتعریف آن به شکلی منعطف و چابک روی آوردند.
 
'''مراحل'''
کاربر ناشناس