تفاوت میان نسخه‌های «ماهیچه کشنده نیام پهن»

ابرابزار
جز (ماني صفحهٔ عضله کشنده پهن نیام را به ماهیچه کشنده نیام پهن منتقل کرد)
(ابرابزار)
{{Muscle infobox |
Name = Tensorماهیچه fasciaeکشنده lataeنیام پهن |
Latin = Musculus tensor fasciae latae |
GraySubject = 128۱۲۸ |
GrayPage = 476۴۷۶ |
Image = Anterior Hip Muscles 2.PNG |
Caption = The tensor fasciae latae and nearby muscles |
Image2 = Tensor fasciae latae.png |
Caption2 = The left femoral triangle. |
Origin = [[iliac crest]] |
Insertion = [[iliotibial tract]] |
Action = [[ران]] - [[flexion]], [[medial rotation]], [[بیان حرکات در طب|abduction]]. [[تنه|Trunk]] stabilization.|
DorlandsPre = m_22 |
DorlandsSuf = 12551088 ۱۲۵۵۱۰۸۸ |
}}
'''ماهیچه کِشنده نیام پهن''' یا عضله تنسور فاسیا لاتا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از ماهیچه‌های ناحیه قدامی ران است. کارکرد آن خم کردن ران و چرخاندن ران به سمت داخل است. این ماهیچه کِشنده نوار درشت‌نئی نیام پهن است و در تثبیت مفصل زانو و ران نقش دارد.
 
خاستگاه ماهیچه کشنده نیام پهن، [[ستیغ تهیگاهی]] (ایلیاک کرست) و پیوندگاه آن مسیر تهیگاهی‌درشت‌نئی (ایلیوتیبیال) نیام پهن است.
'''عضله تنسور فاسیا لاتا ''' یا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از عضلات ناحیه قدامی ران است. از قسمت قدامی لبه خارجی ایلیاک کرست منشا گرفته بین عضلات [[عضله گلوتئوس مدیوس|گلوتئوس مدیوس]] و [[سارتوریوس]] سطح عمقی فاسیالاتا را تشکیل میدهد.
ماهیچه کشنده نیام پهن از قسمت قدامی لبه بیرونی ستیغ تهیگاهی منشأ گرفته بین ماهیچه‌های [[ماهیچه سرینی متوسط|سرینی متوسط]] و [[ماهیچه خیاطه|خیاطه]] (سارتوریوس) سطح عمقی [[نیام پهن]] (فاسیا لاتا) را تشکیل می‌دهد.
 
فاسيانیام لاتاپهن همان فاسياینیام (فاسیای) عمقی ران است . ايناین فاسيانیام در خارج ران از استخوان لگن تا مفصل زانو ضخيم ضخیم شده و به آن نوار ايليوتیبيالتهیگاهی‌درشت‌نئی گويندگویند كهکه عضلهماهیچه تنسورکشنده فاسياهانیام بينبین دو لايهلایه ايناین نوار در قسمت بالا قرار می گيردمی‌گیرد.
 
عصب‌گیری آن از [[عصب سرینی بالایی]] (عصب گلوتئال فوقانی) است.
عصب : از [[عصب گلوتئال فوقانی]] میباشد.
 
عمل : كشنده نوار ايليو تيبيال فاسيا لاتا است و در تثبيت مفصل زانو و هيپ نقش دارد.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[ساق (اندام)|ساق ]]
* [[ران]]
 
== منابع ==
* {{یادکرد|نویسنده= Gary A. Thibodeau|کتاب=Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology|کوشش=|شهر=|ناشر=Mosbyl |شابک=ISBN 9780323096003|سال=۲۰۱۲|صفحه=|زبان=en}}
۱۴۸٬۲۸۳

ویرایش