تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا واژه‌نامه نیست»

===Pointers to Wiktionary===
{{Wiktionary|dictionary}}A template can be used to point to a Wiktionary page from a Wikipedia article which has encyclopedic content; for example, the code {{Tlx|Wiktionary|dictionary}} produces a pointer to the Wiktionary definition of [[dictionary]] as illustrated here. For Wikipedia articles which could only ever be dictionary definitions and keep being re-created and re-deleted, or which could potentially be proper articles but are dictionary-like stubs at the moment, it is possible to [[WP:SALT|salt]] them with a [[Wikipedia:Soft redirect|soft redirect]] to Wiktionary using code such as {{Tlx|Wi|dictionary}}.
 
=== به زبان‌های دیگر ===
کاربرد {{الگو|به انگلیسی}} و سایر [[:رده:الگو:زبان|الگوهای مشابه]] در جملهٔ آغازین مقاله برای معرفی اسامی خاص، وام‌واژه‌ها و اصلاحات علمی غیربومی است که تخصصی هستند، در سطح دانشگاه رواج دارند، و معادل جاافتادهٔ فارسی ندارند. در مقالهٔ [[وین رونی]] نام او به انگلیسی نوشته شده تا خواننده از نحوهٔ نگارش نام صاحب مقاله به زبان اصلی آگاه شود و احیاناً در تلفظ صحیح نام هم به خواننده کمک کند. در مقالهٔ [[سماور]] اصل واژه به روسی نوشته شده‌است تا خواننده متوجه وام‌واژه بودن آن شود، و در صورت نیاز اطلاعات بیشتری از زبان اصلی مدخل کسب کند. این اطلاعات زبان‌شناختی اغلب مفید و دانشنامه‌ای هستند. در مقالهٔ [[ریزپرخاشگری]] معادل انگلیسی واژه نوشته شده تا مخاطبان مقاله سریع‌تر متوجه شوند که مقاله دربارهٔ چه مفهومی است. اما گاه در کاربرد این الگو افراط و تفریط صورت می‌گیرد. قطعاً مقالهٔ [[ماست]] به این الگوها نیاز ندارد، چون نه وام‌واژه است و نه اصطلاحی تخصصی. پاک کردن معادل‌های خارجی به دلیل دفاع از زبان فارسی نیز پسندیده نیست. اینان اغلب وجود میان‌ویکی‌ها را کافی می‌دانند اما این نکته غافل‌اند که دسترسی به میان‌ویکی‌ها برای همه ممکن نیست، چه به دلیل چاپ مقاله، استفاده از [[وپ:کیویکس|کیویکس]]، وبگاه موبایل، یا عدم آشنایی با محیط سامانه.
 
==See also==