باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
 
=== به زبان‌های دیگر ===
کاربرد {{الگو|به انگلیسی}} و سایر [[:رده:الگو:زبان|الگوهای مشابه]] در جملهٔ آغازین مقاله برای معرفی اسامی خاص، وام‌واژه‌ها و اصلاحات علمی غیربومی است که تخصصی هستند، در سطح دانشگاه رواج دارند، و معادل جاافتادهٔ فارسی ندارند. در مقالهٔ [[وین رونی]] نام او به انگلیسی نوشته شده تا خواننده از نحوهٔ نگارش نام صاحب مقاله به زبان اصلی آگاه شود و احیاناً در تلفظ صحیح نام هم به خواننده کمک کند. در مقالهٔ [[سماور]] اصل واژه به روسی نوشته شده‌است تا خواننده متوجه وام‌واژه بودن آن شود، و در صورت نیاز اطلاعات بیشتری از زبان اصلی مدخل کسب کند. این اطلاعات زبان‌شناختی اغلب مفید و دانشنامه‌ای هستند. در مقالهٔ [[ریزپرخاشگری]] معادل انگلیسی واژه نوشته شده تا مخاطبان مقاله سریع‌تر متوجه شوند که مقاله دربارهٔ چه مفهومی است. اما گاه در کاربرد این الگو افراط و تفریط صورت می‌گیرد. قطعاً مقالهٔ [[ماست]] به این الگوها نیاز ندارد، چون نه وام‌واژه است و نه اصطلاحی تخصصی. پاک کردن معادل‌های خارجی به دلیل دفاع از زبان فارسی نیز پسندیده نیست. اینان اغلب وجود میان‌ویکی‌ها را کافی می‌دانند اما این نکته غافل‌اند که دسترسی به میان‌ویکی‌ها برای همه ممکن نیست، چه به دلیل چاپ مقاله، استفاده از [[وپ:کیویکس|کیویکس]]، وبگاه موبایل، یا عدم آشنایی با محیط سامانه.
 
کاربرد الگوهای «به زبان» در مورد اصطلاحات علمی که ترجمهٔ رایج دارند (برای مثال این که در مقالهٔ [[ریزپرخاشگری]] معادل انگلیسی آن (microagression) نوشته شود یا نه) مورد اختلاف نظر است. افراط در استفاده از این الگوها جایز نیست (مثلاً مقالهٔ [[ماست]] قطعاً به الگوی «به زبان» و اشاره به معادل انگلیسی‌اش ندارد چون «ماست» نهه وام‌واژه است و نه اصطلاحی تخصصی). اما مرز این که کدام واژه اصطلاح تخصصی است و کدام نیست، مشخص نشده‌است. از سوی مقابل، به عقیدهٔ برخی کاربران پاک کردن معادل‌های غیر فارسی به دلیل دفاع از زبان فارسی نیز پسندیده نیست؛ اگر چه معادل‌ها از طریق میان‌ویکی‌ها قابل دسترسی هستند، اما میان‌ویکی‌ها در برخی شرایط (مثلاً چاپ مقاله، استفاده از [[وپ:کیویکس|کیویکس]]، وبگاه موبایل، یا عدم آشنایی با محیط سامانه) قابل دسترسی نیستند یا دسترسی به ایشان دشوار است. تصمیم در مورد این که کجا معادل غیر فارسی یک اصطلاح تخصصی (که وام‌واژه نیست) استفاده شود به صورتی و بر اساس اجماع کاربران است.
 
==See also==