تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌پدیا:ویکی‌پدیا واژه‌نامه نیست»

←‏Pointers to Wiktionary: + ترجمهٔ آخرین نسخهٔ وپ‌انگ با صرف نظر از جملهٔ آخر
(←‏Pointers to Wiktionary: + ترجمهٔ آخرین نسخهٔ وپ‌انگ با صرف نظر از جملهٔ آخر)
پس از کپی کردن محتوا، تصمیم نهایی دربارهٔ سرنوشت صفحه در ویکی‌پدیا با خود اجتماع ویکی‌پدیا است (نه ویکی‌واژه). اگر نمی‌توان مقاله را با [[وپ:انتقال|تغییر عنوان]]، [[وپ:ادغام|ادغام]]، یا [[ویکی‌پدیا:راهنمای ویرایش صفحه‌ها|بازنویسی]] به نحوی گرداند که درخور یک دانشنامه شود، تنها چارهٔ باقی‌مانده [[ویکی‌پدیا:راهنمای حذف|حذف]] است.
 
===هدایت به ویکی‌واژه ===
===Pointers to Wiktionary===
{{ویکی‌واژه|واژه‌نامه}}
{{Wiktionary|dictionary}}A template can be used to point to a Wiktionary page from a Wikipedia article which has encyclopedic content; for example, the code {{Tlx|Wiktionary|dictionary}} produces a pointer to the Wiktionary definition of [[dictionary]] as illustrated here. For Wikipedia articles which could only ever be dictionary definitions and keep being re-created and re-deleted, or which could potentially be proper articles but are dictionary-like stubs at the moment, it is possible to [[WP:SALT|salt]] them with a [[Wikipedia:Soft redirect|soft redirect]] to Wiktionary using code such as {{Tlx|Wi|dictionary}}.
برای هدایت خواننده از مقاله‌های محتوادار دانشنامه به مدخل‌های مرتبط ویکی‌واژه، الگویی مخصوص طراحی شده‌است. {{الگوپ|ویکی‌واژه|دانشنامه}} که در انتهای مقالهٔ [[دانشنامه]] در ویکی‌پدیا قرار می‌گیرد، پیوندی به مدخل مربوطه در ویکی‌واژه ایجاد می‌کند. آن دسته از مقاله‌های ویکی‌پدیا که پتانسیل بسط یافتن، فراتر از حد مدخل‌های واژه‌نامه‌ای را ندارد اما مدام ایجاد و حذف می‌شوند، بهتر است با [[وپ:تغییرمسیر نرم|تغییرمسیر نرم]] به ویکی‌واژه عملاً در [[وپ:نمک|نمک]] خوابانده شوند (بدین ترتیب ''در عمل'' در برابر ایجاد محافظت می‌شوند ولی ''در واقع'' خیر). بدین منظور از {{الگوپ|تغییرمسیر به ویکی‌واژه|دانشنامه}} استفاده می‌شود. همین قاعده دربارهٔ مقاله‌هایی که پتانسیل بسط یافتن را دارند ولی در حال حاضر صرفاً شبه‌مدخل‌هایی خرد هستند نیز صادق است.{{مشکوک}}
 
=== به زبان‌های دیگر ===