تفاوت میان نسخه‌های «راما قویدل»

* [[راه نجات]] (۱۳۹۱)
 
=== تلویزیونتلویزیونی ===
* [[عملیات ۱۲۵(۲)]] (۱۳۸۷ فصل اول: همکاری مشترک با بهروز افخمی)
کارهای تلویزیونی وی عبارتند از:
{{چندستونه|ستون‌ها=۲}}
* [[عملیات ۱۲۵]] (۱۳۸۷ فصل اول: همکاری مشترک با بهروز افخمی)
* [[در همین نزدیکی]]
* [[شب می گذرد]] (۱۳۸۷)
* [[شاید برای شما هم اتفاق بیفتد]] (همکاری مشترک)
* [[گمشده (سریال)|گمشده]] (۱۳۸۹–۱۳۸۸۱۳۸۹)
* [[گمشدهیک لحظه دیرتر(سریالسری دوم)|گمشده]] (۱۳۸۹)
* [[یک لحظه دیرتر]] (۱۳۸۹) / (سری دوم ۱۳۹۱)
* [[یکی از همین روزها]]
* [[سکوت خدا]]
* فصل سوم سریال [[دولت مخفی (مجموعهفصل تلویزیونیسوم،عراق)|دولت مخفی]] (۱۳۹۲ فصل عراق)
* [[بیم موج]]
* [[دوباره بهار]]
* [[رؤیای گنجشک‌ها]] (۱۳۹۱)
* «[[روح اله»]]
{{پایان چندستونه}}
 
== منابع ==
کاربر ناشناس