باز کردن منو اصلی

تغییرات

معلم
| image =
| caption =
| office1 = استادیارمعلم [[دانشگاهآموزش آزادو اسلامی واحد خرم‌آباد]]پرورش
| president1 =
| term_start1 =