تفاوت میان نسخه‌های «سخت‌افزار رایانه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
مفهوم عبارت [[معماری فون نویمان]] به‌تدریج گسترش پیدا کرد و به‌معنای رایانه‌های تک‌حافظه‌ای درآمد که در آن‌ها امکان [[چرخه دستورالعمل|واکشی]] یک دستورالعمل و یک داده به‌صورت همزمان وجود ندارد زیرا هر دو از یک [[گذرگاه (رایانه)|گذرگاه]] مشترک استفاده می‌کنند. این مسئله که به گلوگاه معماری فون نویمان نیز معروف است، باعث کاهش کارایی اینگونه سیستم‌ها می‌شود.
 
== انواع سیستم‌هاسیستم‌های رایانه ای ==
امروزه سیستم‌های [[رایانه]]ای مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 
کاربر گمنام