باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
حذف الگوی نامربوط
{{مناطق جهان}}
* [http://socialitybuff.blog.com/1176548/ دربارهٔ بلوک شرق]
 
{{جعبه ناوبری سینمای جهان}}
 
{{جغرافیا-خرد}}