تفاوت میان نسخه‌های «محرم (خویشاوند)»

اشتباها خواهر زن و شوهر خواهر بعنوان محارم معرفی شده بودند که طبق نظر مراجع چنین نمی باشد
(اشتباها خواهر زن و شوهر خواهر بعنوان محارم معرفی شده بودند که طبق نظر مراجع چنین نمی باشد)
'''مَحرَم''' اصطلاحی در [[فقه]] اسلامی است که شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک می‌شود که [[ازدواج]] با آن‌ها [[حرام]] است. البته این واژه در گفتار عامیانه بیشتر به افرادی اشاره دارد که اجرای مقررات مربوط به [[حجاب اسلامی]] در برابر آن‌ها لازم نیست.
 
محارم به سه گروه؛ '''محارم نَسَبی''' (شامل؛ مادر/پدر و اجداد، فرزندان و نوادگان، خواهر/برادر، خواهر/برادر زادگان، عمه/عمو/خاله/دایی) که از زمان تولد رابطه محرمیت با آن‌ها برقرار است، '''محارم سببی''' که بر اثر ازدواج ایجاد می‌شوند (شامل؛ مادر/پدر ِ همسر، فرزند/نوه ِ همسر، همسر ِ فرزند، همسر ِ پدر/مادر و خواهرزن/شوهرخواهر) و '''محارم رضاعی''' (که مشابه محارم نسبی است) تقسیم می‌شوند.
 
رابطه محرمیت، به جز استثنای خواهرزن/شوهر خواهر، در تمامی موارد همیشگی است یعنی ازدواج با مادر زن تا همیشه حرام خواهد بود حتی در صورت جدایی از همسر یا مرگ او. اما در مورد خواهرزن/شوهر خواهر محرمیت در صورت پایان رابطه زوجیت از بین می‌رود.
کاربر گمنام