تفاوت میان نسخه‌های «محمد امین الحسینی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات: افزودن رده‌های همسنگ)
}}
 
'''محمدامین حسینی''' {{به عربی|محمد أمين الحسيني}} یکمفتی رهبراعظم [[ملی‌گرایی عربی|ناسیونالیست عرببیت‌المقدس]] و مذهبی [[فلسطینیملی‌گرایی عربی|ملی‌گرای عربی]] در [[قیومیت بریتانیا بر فلسطین|فلسطین تحت قیومیت بریتانیا]] بود. او از مخالفان جنبش [[صهیونیسم]] و از اعضای [[حزب نازی]] بود و در تشکیل [[لشکر کوهستانی سیزدهم وافن اس‌اس حنضر]] نقش کلیدی داشت.
 
الحسینی یک ناسیونالیست عرب بود و در پایان [[جنگ جهانی اول،اول]] به حمایت از پادشاهی عربی سوریه در دمشق مستقر شد. پس از شکست فیصل اول، ناسیونالیسم او به فلسطین متمایل شد و به بیت المقدس بازگشت. او از ۱۹۲۰، در حین تلاش برای استقلال فلسطین به عنوان یک کشور عربی با صهیونیسم مخالفت می‌ورزید و رهبر مقاوم علیه تأسیس اسرائیل بود.<ref>{{harvnb|Laurens|۱۹۹۹|pp=۵۰۶–۵۱۲}}.</ref> او از ۱۹۲۱ تا ۱۹۳۷ مفتی اعظم بیت المقدسبیت‌المقدس بود<ref>{{harvnb|Ben-Ze'ev|۲۰۱۱|pp=۱۷–۱۸}}:''انگلیسیها در ۱۹۳۷ به دلیل نقش او در قیام او را از مفتی گری برکنار کرده و کمیته عالی عربی را ممنوع کردند''.</ref> و از این جایگاه برای ترویج اسلام و در عین حال پیشبرد یک ناسیونالیسم عربی غیر اقراری علیه صهیونیسم استفاده می‌کرد.<ref>{{harvnb|Kohn||p=۵۸}}.
او در پاسخ به یک مقام انگلیسی گفت تمایزی بین اعراب محمدی و مسیحی وجود ندارد. ما در این کشور مسیحیان را اقلیت محسوب نمی‌کنیم، عرب می‌دانیم.</ref>