تفاوت میان نسخه‌های «مصطفی یکم»

تغییر وضعیت بدون همسر به دارای همسر و بدون فرزند به یک پسر و دو دختر
جز
(تغییر وضعیت بدون همسر به دارای همسر و بدون فرزند به یک پسر و دو دختر)
| پسین = [[عثمان دوم]] (دوره اول){{سخ}}[[مراد چهارم]] (دوره دوم)
| پدر = [[محمد سوم]]
| همسر = بدوندو همسر
| کنیز =
| فرزندان = بدونیک فرزندپسر و دو دختر
| مادر = [[حلیمه سلطان]]
| زادروز = ۲۴ ژوئن ۱۵۹۱
کاربر ناشناس