تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی خوزستان»

بدون خلاصه ویرایش
|لوگو۲=
|زبان=فارسی و عربی
|تأسیس=1377۱۳۷۷
|انحلال=
|فرمت تصویر=
|سرویس زمینی ۱=
|کانال زمینی ۱=
|ماهواره ۱ = [[اینتل‌ست 902۹۰۲]]
| کانال ماهواره ۱ = 11019۱۱۰۱۹ عمودی 2300۲۳۰۰
|ماهواره ۲ = [[بدر 5۵]]
| کانال ماهواره ۲ = 12303۱۲۳۰۳ افقی 32000۳۲۰۰۰
|فراهم کننده کابلی ۱=
|کانال کابلی ۱=
۳۱

ویرایش