تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی کرمان»

بدون خلاصه ویرایش
| سرویس زمینی ۳ =
| کانال زمینی ۳ =
|ماهواره ۱ = [[اینتل ست ۹۰۲]]
| کانال ماهواره ۱ = ۱۱۰۰۸ عمودی ۳۵۰۰
|ماهواره ۲ = [[Badrبدر 5 (ایران ست)۵]]
| کانال ماهواره ۲ = ۱۲۲۶۴۱۲۳۰۳ افقی ۲۷۵۰۰ V درجه شرقی H (افقی)۳۲۰۰۰
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۱ = [[IRIB]]
| کانال اینترنتی ۱ = http://www1.iransimaliveirib.ir
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۲ =
| کانال اینترنتی ۲ =
۳۱

ویرایش