تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی کرمان»

بدون خلاصه ویرایش
| کانال ماهواره ۲ = ۱۲۳۰۳ افقی ۳۲۰۰۰
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۱ = [[IRIB]]
| کانال اینترنتی ۱ = http://www1.liveiriblive.irib.ir
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۲ =
| کانال اینترنتی ۲ =
۳۱

ویرایش