باز کردن منو اصلی

تغییرات

با فرض حسن نیت ویرایش 89.204.155.4 (بحث) خنثی‌سازی شد: منبع لطفا. (تل)
 
در پائیز [[۱۳۶۱]] کنگره اول در مناطق آزاد کردستان تشکیل می‌شود.
در شهریور ماه ۱۳۶1،۱۳۶۲، اتحاد مبارزان کمونیست، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان (کومه له) و افراد و فراکسیونهای مارکسیسم انقلابی از دیگر سازمانها، حزب کمونیست ایران را تشکیل می‌دهند.
 
پیوستن [[کومه له]] به حزب کمونیست ایران در جهت حفظ و بسط سنت‌های انقلابی و نفوذ اجتماعی و سیاسی کومه له بود.