دستگاه زیستی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* ۲. [[دستگاه گردش خون]]
* ۳. دستگاه دفع ادرار
* ۴. [[دستگاه گوارش]]
* ۵. [[دستگاه حرکتی]]
* ۶. [[دستگاه تنفس]]
* ۷. [[دستگاه تولید مثل]]
* ۸. [[دستگاه ایمنی]]
کاربر ناشناس