تفاوت میان نسخه‌های «شبکه استانی البرز»

بدون خلاصه ویرایش
| سرویس زمینی ۳ = رادیو البرز
| کانال زمینی ۳ = اف ام 94.3 و 94.9 MHZ
|ماهواره ۱ = ماهواره [[بدر ۵]]
| کانال ماهواره ۱ =۱۲۲۶۵۱۲۳۰۳ افقی ۲۷۵۰۰ ۳۲۰۰۰
|ماهواره ۲ =
| کانال ماهواره ۲ = IRIB ALBORZ
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۱ = [[IRIB]]
| کانال اینترنتی ۱ = mmshttp://77www1.36live.242irib.4:1000ir
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۲ =
| کانال اینترنتی ۲ =
۳۱

ویرایش