تفاوت میان نسخه‌های «شبکه هامون»

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
| سرویس زمینی ۳ =
| کانال زمینی ۳ =
|ماهواره ۱ = [[عربستبدر ۵]]
| کانال ماهواره ۱ = ۱۲۲۶۵۱۲۳۰۳ ۲۷۵۰۰افقی ۳/۴ H۳۲۰۰۰
|ماهواره ۲ = [[اینتل ست ۹۰۲]]
| کانال ماهواره ۲ = ۱۱۰۰۸ عمودی ۳۵۰۰
|ماهواره ۳ =
| کانال ماهواره ۳ =
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۱ = [[IRIB]]
| کانال اینترنتی ۱ = mmshttp://77www1.36live.233irib.134:1001ir
| فراهم کنندهٔ اینترنتی ۲ =
| کانال اینترنتی ۲ =
۳۱

ویرایش