تفاوت میان نسخه‌های «احمد کسروی»

بدون خلاصه ویرایش
{{نقل قول|《ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم. یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت ایران دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند. 》<ref name=hafez>{{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی=امین |نام=سید حسن |پیوند نویسنده=سید حسن امین|عنوان=زندگی و کارهای احمد کسروی |ژورنال=حافظ |مکان=تهران |ناشر=مجموعه زبان و ادبیات |دوره=بهمن |شماره=۷۸ |سال=۱۳۸۹ |صفحه=۲۰ تا ۲۴ |پیوند=http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/791383 |تاریخ بازبینی=۲/۱۵/۲۰۱۳ |doi=| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZclscGh | تاریخ بایگانی = ۲۰ فوریه ۲۰۱۳}}</ref>}}
 
== کسروی و زبان پارسی ==
== تاریخ مشروطه ایران و نقش رضا خان ==
احمد کسروی از سره‌نویسان بنام بود که با چیرگی بر برخی‌از زبانهای ایرانی و فرنگی و نیز با دانشی گسترده در زمینه‌ی زبانشناسی، واژه‌های بسیاری را از نو زنده کرد یا برساخت که بخشی از آنها اکنون در گفتار و نوشتار روزانه‌ی پارسی‌زبانان به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد وب |نویسنده = |نشانی= http://parsianjoman.org/?p=5040 |عنوان= «واژه‌نامه‌ی زبان پاک» کسروی | ناشر = پارسی‌انجمن |تاریخ = |تاریخ بازبینی=}}</ref>
احمد کسروی در باب نقش [[رضاشاه|رضا خان]] در جنبش مشروطه می‌نویسد:
<blockquote>.... تفنگ‌ها و فشنگ‌هایی که [[مظفرالدین‌شاه قاجار|مظفر الدین شاه]] در چهل سال پیش در آخرین سفر خود به اروپا به کارخانه‌های فرانسه سفارش داده بود، این زمان به تهران می‌رسید و [[محمدعلی‌شاه|محمد علی میرزا]] به سپاهیان بخشیده، به سر تبریز می‌فرستاد. تفنگ‌های «لوبل» که در تبریز به نام «سه تیر» شناخته گردید آخرین بیرون دادهٔ کارخانه‌های فرانسه می‌بود و قشنگ‌ترین تفنگ‌ها به شمار می‌رفت... از آن سوی، دسته‌های قزاق چند شصت تیر (مسلسل) می‌داشتند که آن‌ها را نیز از فرانسه خریده بودند و گویا نخست بار می بودکه در ایران شصت تیر به کار می‌رفت. از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شصت تیرها رضا خان سواد کوهی می‌بود که سپس به پادشاهی رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت...<ref>کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، مؤسسه انتشارت امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۰، چاپ شانزدهم، برگ‌های ۸۲۴ و ۸۲۵</ref>
</blockquote>
 
کسروی در [[تاریخ مشروطه ایران (کتاب)|همان کتاب]] در برگ ۸۵۵ در باب شرکت رضا خان در پیکار با مشروطه خواهان و آزادی خواهان تبریز می‌نویسد:
<blockquote>گویا در همان روزها بود که [[عبدالمجید عین‌الدوله|عین الدوله]] یک دسته از قزاق را با یک شصت تیر به سرکردگی رضا خان سواد کوهی [[رضاشاه|(رضا شاه پهلوی)]] به [[قراملک|قرا ملک]] فرستاده، دکتری (پزشکی) نیز همراه آنان گردانید...</blockquote>
 
== نشریه پیمان ==
* [http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/03/120310_l44_kasravi_persian_language.shtml نگاهی به کوشش‌های کسروی در پیراستن و پروراندن زبان فارسی]
* صفحه ویژه بی‌بی‌سی فارسی به مناسبت [http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_kasravi_66th_anniversary.shtml شصت و ششمین سالمرگ احمد کسروی]
* [http://parsianjoman.org/?p=5040 واژه‌نامه‌ی زبان پاک کسروی]
 
== جستارهای وابسته ==
۶۶

ویرایش