تفاوت میان نسخه‌های «پرستاری بر پایه شواهد»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
#حق دریافت برخور و رفتاری عادلانه
#حق برخورداری از آسایش استاندارد و حفاظت از هرنوع آسیب
این حقوق شامل هردوهر دو گروه پژوهش‌گران و پژوهش‌شوندگان است. [[رضایت آگاهانه درمان|رضایت‌نامه بیمار یا همراه]] از مواردی است که پرستاران باید به منظور تکمیل پژوهش با آن آشنایی کامل داشته باشند. لازم‌بهلازم‌ به یادآوری‌است که ''رضایت‌نامه اصلی قانونی است که برای بیمار حق مطلق پذیرش و یا عدم پذیرش دریافت هرنوعهر نوع مداخله پزشکی چه‌ازنوعچه‌ از نوع تشخیصی و چه‌ازنوعچه‌ از نوع درمانی را قائل می‌گردد''.
 
رضایت‌نامه باید پیش‌از انجام هرگونه پرسش ویاو یا مداخله و تنها پس‌از توضیح کامل خطرات بالقوه به بیمار شرکت‌کننده در پژوهش٬پژوهش، گرفته یا اخذ گردد.
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۸۷

ویرایش