باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: جایگزینی خودکار متن (-#aaa +#a2a9b1)
 
=== صامت‌ها ===
{| border="۲" cellpadding="۴" cellspacing="۰" style="margin: ۱em ۱em ۱em ۰; background: #f۹f۹f۹; border: ۱px #aaaa2a9b1 solid; border-collapse: collapse; Lucida Sans Unicode"
|+caption | واج‌های همخوان یاکوتی
|-
 
=== مصوت‌ها ===
{|border="۱" cellpadding="۴" cellspacing="۰" style="margin: ۱em ۱em ۱em ۰; background: #f۹f۹f۹; border: ۱px #aaaa2a9b1 solid; border-collapse: collapse; text-align:center;width:۲۵۰px; Lucida Sans Unicode"
|+caption| واج‌های آوایی یاکوتی
! colspan="۲" rowspan="۲" |