باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| سال‌های نویسندگی =
|سبک نوشتاری = افسانه، نثر، حماسی، شعر
|کتاب‌ها =لی لی،دروازه های بهشت، امتحان نهایی
|مقاله‌ها =
|نمایشنامه‌ها =
کاربر گمنام